*

Търсене на продукт...

Мебели на изплащане

Поръчка на мебели на изплащане:

За поръчка на мебели на изплащане към Ти Би Ай Банк ЕАД могат да кандидатстват:

Физически лица, пълнолетни български граждани, или постоянно пребиваващи в България чуждестранни граждани. Одобрението става от 5 до 15 минути за срок до 36 месеца

Кандидатстване онлайн за стоки на изплащане:

1. Избирате стоката /стоките, която искате да закупите на изплащане и я /ги добавяте в кошницата. Избирате начин за плащане „ На кредит". На кредитиране подлежат стока/и на обща стойност над 150 лв.

2. С помощта на специално разработен Ти Би Ай Банк ЕАД калкулатор, лесно може да се ориентирате за сроковете и оскъпяването на предлаганите схеми за разсрочено плащане и да изберете най-удобния за Вас вариант на погасяване. Системата автоматично изчислява всички полета на калкулатора след избор на срок на кредита. След като изберете план на изплащане, за да продължите напред, трябва да дадете своето съгласие за обработка на личните данни. За целта се запознайте с документа „ Искане декларация за потребителски кредит" и маркирайте полето за «Съгласие за обработка на лични данни». По този начин извършвате електронно изявление, че сте запознати и приемате условията.

3. Попълвате форма със следните данни - име, ЕГН, тел. за връзка, и-мейл, адрес.

4. Трябва да сте запознати и да приемете Общите условия за онлайн покупка.

5. След потвърждаване на цялата информация по поръчката от Вас данните се изпращат на Ти Би Ай Банк ЕАД.

6. Вие се информирате (чрез сайта), че в рамките на един час ( в работно време на Ти Би Ай Банк ЕАД от 9:00 до 19:00 ч.) искането Ви ще бъде разгледано и ще бъдете осведомен, за становището.

7. Служител на Ти Би Ай Банк ЕАД ще се свърже с Вас на посочените телефони и ще допълни необходимата информация в искането за финансиране.

8. Инструкции - подписване и връщане на документи Ти Би Ай Банк ЕАД от клиента към търговеца

a) Клиентът се идентифицира с лична карта, като това задължително трябва да бъде титуляра по договора.

b) Клиентът предоставя на куриера копие на лична си карта от двете страни. Собсвеноръчно вписва „Вярно с оригинала!", датата и се подписва.

c) Куриерът дава за подпис на клиента: Искане-декларация за потребителски кредит, 2 екземпляра на Договор за потребителски кредит, 2 екземпляра на Застрахователен сертификат и Общи условия на засрахователното покритие - ако кредита е защитен и фактура.

• Искане декларация за потребителски кредит - Клиентът вписва трите си имена, ЕГН, град, дата на обозначените места и се разписва на „КАНДИДАТ".

• Договор за потребителски кредит:Страници от 1 до 7 - клиентът се разписва в долния десен ъгъл на „ПОТРЕБИТЕЛ"Страница 7 - вписва трите си имена и се подписва на „ПОТРЕБИТЕЛ". Попълва декларацията, в долната част на страницата с град и дата и се подписва на „ потребител".

• Застрахователен сертификат и общи условия на застрахователното покритие„Възложител" в договора за възлагане - подпис на клиента„Застрахован кредитополучател" на едно или две места, в зависимост от вида на защитата - подпис на клиента

• Фактура – с плащане по банков път!Получател: подпис на клиента

d) След като попълните и се положат подписи на всички обозначени места в горните документи, куриерът прави проверка за пропуск или грешки.

e) За клиента остава:

• Екземпляр на договора за потребителски кредит

• Застрахователнен сертификат и Общи условия на застрахователното покритие, ако кредита е защитен

• Оригинална фактура